Bạn có chắc đã hiểu đúng về “nhà ở tái định cư là gì” chưa?

Thông tin truyền thông đưa tin rầm rộ về việc mua bán nhà ở tái định cư khiến cho cộng đồng tranh luận nảy lửa trong thời giân gần đây. Vậy bạn có chắc đã hiểu đúng về “nhà ở tái định cư là gì” chưa, đối tượng nào được ở hay mua là ai và cơ quan pháp lý nào đứng ra xử lý các vấn đề liên quan tranh chấp.

Khái niệm nhà ở tái định cư là gì?

Theo quy định của pháp luật, nhà ở tái định cư là nhà ở được xây dựng lên để hỗ trợ cho người bị thu hồi đất nhưng không phải bất cứ ai sẽ đều được hỗ trợ nhà ở tái định cư mà phải tùy thuộc trường hợp để được hỗ trợ.

Tại khoản 6 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 nêu rõ như sau: Nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật.

Thông tin truyền thông đưa tin rầm rộ về việc mua bán nhà ở tái định cư khiến cho cộng đồng tranh luận nảy lửa trong thời giân gần đây. Vậy bạn có chắc đã hiểu đúng về "nhà ở tái định cư là gì" chưa, đối tượng nào được ở hay mua là ai và cơ quan pháp lý nào đứng ra xử lý các vấn đề liên quan tranh chấp.

Dưới đây là các tiêu chuẩn nhà ở tái định cư áp dụng đúng theo Điều 39 Luật Nhà ở 2014 như sau:

a/ Trường hợp 1: Nhà ở tại định cư ở khu vực đô thị

Với khu vực đô thị thì nhà ở để phục vụ tái định cư phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

– Nếu là nhà ở riêng lẻ:

  • Bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Phải được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt và kỹ thuật kiến trúc.

– Nếu nhà ở tái định cư là căn hộ chung cư:

  • Phải thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Khi thiết kế nhà ở để phục vụ tái định cư, chủ đầu tư có thể bố trí một phần diện tích để tổ chức kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự án;
  • Được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt.

b/ Trường hợp 2: Nhà ở tái định cư ở khu vực nông thôn

Nhà ở tái định cư phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

+ Thiết kế, xây dựng phải bao gồm diện tích ở và các công trình phụ trợ, phục vụ sinh hoạt, sản xuất gắn với nhà ở,

+ Tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở như: Phải hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân và của các dân tộc tại từng vùng, miền.

+ Bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai.

Toàn bộ kiến thức trên được pháp luật quy định rất rõ ràng. Nếu bạn thuộc diện được cấp nhà tái định cư mà tới thời điểm hiện tại vẫn chưa được hỗ trợ nhận nhà thì có thể tìm cơ quan có ủy quyền để khiếu nại hoặc nhờ đơn vị để được tư vấn nhé.

Theo saigon2hanoi