Chứng khoán khả mại là gì ? Định nghĩa về chứng khoán khả mại

Thị trường chứng khoán có rất nhiều công cụ được dùng để đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mua và bán, hàng hóa và kim loại tài chính. Các nhà đầu tư luôn mong muốn thanh toán  một khoản đầu tư của họ một cách nhanh chóng, nói một cách khác họ ưa thích các khoản đầu tư khả mại. trong đó có chứng khoán khả mại. vậy nên, chứng khoán khả mại là gì?

Định nghĩa chứng khoán khả mại là gì?

Các cổ phiếu hoặc các công cụ nợ được niêm yết trên sàn giao dịch và có thể dễ dàng mua hoặc bán được gọi là chứng khoán khả mại. Chi phí gốc của chứng khoán khả mại bao gồm các khoản hoa hồng và chi phí được trả khi mua hoặc bán. Giá trị của chứng khoán khả mại có thể được xác định dựa trên việc kiểm tra các giao dịch đã được thực hiện trước đó không lâu.

Chứng khoán khả mại đóng vai trò là bộ phận góp phần xây dựng trong thị trường chứng khoán, được xem như một  kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm đến người kinh doanh, và cũng tạo điều kiện chuyển vốn từ người không có cơ hội đầu tư sinh lời sang người có cơ hội, bên cạnh đó nó còn giúp nhà đầu tư đầu tư hiệu quả hơn, thậm chí người có tiền để đầu tư hoặc người đi vay đều có lợi ích.

Nhìn qua những điểm được liệt kê trên có thể thấy đây là hình thức đầu tư đầy triển vọng, tuy nhiên, cái gì cũng tồn tại mặt hạn chế của nó, và chứng khoán khả mại cũng không phải ngoại lệ. Để hiểu được chứng khoán khả mại là gì, cần hiểu hết được những hạn chế của nó.

Thị trường chứng khoán có rất nhiều công cụ được dùng để đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mua và bán, hàng hóa và kim loại tài chính. Các nhà đầu tư luôn mong muốn thanh toán  một khoản đầu tư của họ một cách nhanh chóng, nói một cách khác họ ưa thích các khoản đầu tư khả mại. trong đó có chứng khoán khả mại. vậy nên, chứng khoán khả mại là gì?

Hạn chế của chứng khoán khả mại là gì?

Nếu các khoản nợ không được chi trả thì các chủ sở hữu trái phiếu có thể thực hiện các bước hợp pháp để buộc các công ty hoàn trả các khoản vay, hoặc buộc các công ty phải phá sản trong trường hợp không hoàn trả nợ.

Lãi suất sẽ là điểm khó đối với các công ty gặp khó khăn về kinh tế, bên cạnh đó chi trả lãi vay cũng nguy cơ ảnh hưởng đến lợi nhuận và các hoạt động của công ty. Mặc dù các công ty được phép vay, tuy nhiên lượng tiền có thể vay bị giới hạn bởi số tiền lãi mà công ty đó có thể chi trả, dựa vào các phân tích và tính toán kiểm tra tỷ lệ nợ trên vôn của một công ty.

Trong nhiều trường hợp, các khoản vay buộc công ty phải  thế chấp hoặc cầm cố tài sản. Như vậy các hạn chế của chứng khoán khả mại nói trên góp phần giải thích rõ hơn về chứng khoán khả mại là gì?