Đà Nẵng cho phép bán 43 căn hộ Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast

43 căn hộ chung cư hình thành trong tương lai tại dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast) đủ điều kiện được bán theo qui định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Anh

Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư tại lô số 29-30, ngã 3 Trần Hữu Tước và Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Văn Luận).

Triển khai thực hiện dự án theo đúng qui định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các qui định pháp luật có liên quan khác.

Thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo đúng qui định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, đồng thời thực hiện đúng nội dung cam kết của chủ đầu tư tại Công văn số 563/CV-MĐ ngày 01/10/2019 và Công văn số 570/CV-MĐ ngày 11/10/2019.

Năm 2019, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông được cấp giấy phép xây dựng mới để thi công trở lại. Đồng thời, tên dự án là Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast đã được đặt tên thương mại là Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Premier Sky Residences.

Nguồn: https://vietnammoi.vn/da-nang-cho-phep-ban-43-can-ho-to-hop-khach-san-va-can-ho-central-coast-o-dat-vang-ven-bien-20191029105037674.htm?utm_source=Team_SEO&utm_medium=Social&utm_campaign=Thang12