Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Nhà đầu tư nước ngoài là gì? vẫn là chủ đề nóng, đề tài được nhiều người quan tâm. Nhà đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế nước ta hiện nay? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và gây tranh cãi. Bài viết dưới đây sẽ phần nào giải đáp những vướng mắc cụ thể về khái niệm nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm nhà đầu tư nước ngoài là gì? gây sự mâu thuẫn trong Luật.

Theo Luật đầu tư 2014: Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.(Khoản 14, Điều 3).

Theo dự thảo Luật Doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có số vốn của nước ngoài nắm trên 50%.

Bên cạnh đó, theo quan điểm khác cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân người nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại công ty 100% vốn Việt Nam.

Vai trò của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Với nguồn vốn dồi dào về tiềm lực, trình độ kỹ thuật cao, máy móc và thiết bị hiện đại giúp nhà đầu tư nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời đối với nền kinh tế. Vậy vai trò của nhà đầu tư nước ngoài là gì?

  • Tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước đầu tư
  • Mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và trường quốc té
  • Giải quyết công việc làm cho một số lao động phổ thông( Việt Nam với lợi thế là nước có nguồn nhân công phổ thông dồi dào). Tạo điều kiện để nguồn nhân lực có trình độ cao phát triển.
  • Chuyển giao vốn, công nghệ và năng lực quản lý, lĩnh hội được những tinh hoa và trình độ khoa học kỹ thuật của các quốc gia tiên tiến.

Đánh giá chung về nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Qua những thông tin bên trên ta thấy có rất nhiều quan điểm khác nhau về nhà đầu tư nước ngoài là gì? Tóm gọn lại rằng theo Luật đầu tư mới nhất thì nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài, các tổ chức kinh tế được thành lập ở Việt Nam có trên 1% vốn góp của nước ngoài. Đồng thời, phần nào hiểu được vai trò to lớn của nhà đầu tư nước ngoài là gì?